Bảo hành - Bảo trì - Sửa chữa

Mỗi cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc đều là một trung tâm bảo hành, bảo dưỡng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn của Honda với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chính quy và giàu kinh nghiệm.

dichvu_17_9.jpg

NỘI DUNG CÁC HẠNG MỤC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

Thực hiện kiểm tra xe trước sử dụng ở mỗi thời hạn bảo dưỡng theo lịch

Services_kiemtradinhky_17_9_12.jpg

Services_kiemtradinhky_17_9_12_1.jpg

Services_kiemtradinhky_17_9_12_2.jpg

Services_kiemtradinhky_17_9_12_3.jpg

Bang17_9_12_1.jpg

 

Bang17_9_12_2.jpg